side-area-logo

Disclaimer

Gebruik van de website fairf.nl

Door het benaderen, gebruik en/of downloaden van de informatie op de website van fairf verklaart u akkoord te gaan met het volgende:

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de fairf website en de hierin opgenomen online informatie, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

fairf is een merk van Fairf B.V. wijst elke aansprakelijkheid – behoudens opzet of grove schuld – af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie, in het bijzonder als gevolg van wijzigingen en/of beschadigingen die zijn ontstaan na het verkrijgen van deze informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid de fairf website te kunnen raadplegen. Bij de beoordeling van (eventuele) aansprakelijkheid zal worden uitgegaan van de informatie zoals deze bij fairf B.V. is geregistreerd.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van fairf is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via deze site op enigerlei wijze te verspreiden.

Het copyright van de website en de respectievelijke inhoud berusten bij fairf B.V..
Alle rechten voorbehouden.

 

Ik wil
Over fairf

fairf bezorgt duurzame kwaliteitsverf, samen met alle benodigde tools, bij jou op de deurmat.

  • Schiedamsesingel 175, 3012 BB in Rotterdam

  • KvK nummer: 66961769
    BTW nummer: 856771624B01

  • e-mail: [email protected]
    tel: 010-7515317

Voorwaarden
Partners
Nieuwe producten